தில்லி இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

Canal Cut, Kinawani Bridge, Indirapuram, Kinauni Village, Ghaziabad, Delhi NCR – Olive County

கொள்திறன்350 – 1,500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,700/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Farm No. F- 46A Aravali Retreat, Gurugram, Haryana 122101, Delhi NCR – Near Shiv Mandir Mohmmadpur Forest

Lawn

கொள்திறன்200 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 85,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 850 இலிருந்து

Poolside

கொள்திறன்30 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 25,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 1,000 இலிருந்து

சமையல் வகை: Indian, Mughlai, Chinese, Lebanese, Continental, Seafood, Mediterranean, Mexican, Thai

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, நீச்சல் குளம், மின்சார காப்பு

H8, Sector 58, Noida, Delhi NCR – Near Labours chowk

Rooftop

கொள்திறன்50 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 850/நபர் முதல்

Hall 1

கொள்திறன்50 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 850/நபர் முதல்

Hall 2

கொள்திறன்30 – 70 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 850/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

CC-1, Sector 13, Vasundhara, Ghaziabad, Delhi NCR – Near Maharaja Agarsain school

Hall+Lawn

கொள்திறன்100 – 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,400/நபர் முதல்

Terrace Cafe

கொள்திறன்100 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,400/நபர் முதல்

Hall on 1st Floor

கொள்திறன்100 – 250 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,400/நபர் முதல்

Gate No. 2 (Basement)

கொள்திறன்100 – 250 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,400/நபர் முதல்

Hall on 2nd Floor

கொள்திறன்30 – 60 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,400/நபர் முதல்

Hall On 3rd Floor

கொள்திறன்30 – 60 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,400/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

Opp Metro Piller 747-110041, Rohtak Road, Dobh, Rohtak - 124010, Near By Tikri Border Metro Station, Delhi NCR – Tikri Border Metro Station

கொள்திறன்300 – 2,000 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், மேடை, குளியலறை, மின்சார காப்பு

Street Number 4, Vikas Nagar, Delhi NCR – Near Ford Service Centre

கொள்திறன்300 – 600 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 800/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், மேடை, குளியலறை

Behind Pacific Mall, Site 4, Sahibabad, Ghaziabad, Delhi NCR – Behnd Pacific Mall

கொள்திறன்400 – 800 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,550/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

Padmana Naidu Marg, Shakti Khand 2, Indirapuram, Delhi NCR – St. Teresa School

Darbar Hall

கொள்திறன்100 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

Krishna Hall

கொள்திறன்350 – 550 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை

Plot No - 63, Bhardwaj Arcade Pocket Sector-10, Vashundhra., Delhi NCR – Near Flavours of India

கொள்திறன்50 – 175 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 900/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை, மின்சார காப்பு

GH/9, Maharaja Agarsain Marg, Sector 4, Sector 6, Vasundhara, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201012, Delhi NCR – Near Amity International Vasundhara

கொள்திறன்100 – 600 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,400/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

A-55, Sector 11, Mathura Road, Faridabad, Delhi NCR – DPS School

கொள்திறன்100 – 600 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

Plot no -16 , Sector 13, Kakrola, New Delhi, Delhi 110075, Delhi NCR – Near Ram Leela Maidan

கொள்திறன்50 – 150 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

Plot no - 63 , Block - D , Sector - 10 , BharwadhComplex Vasundhra, Delhi NCR – Near Avadh Medical and Dental Centre

கொள்திறன்30 – 100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 650/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை, மின்சார காப்பு

28/1/5-6, Sahibabad Industrial Area Site 4, Delhi NCR – Near Miraya Banquet

Dehleez

கொள்திறன்300 – 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,800/நபர் முதல்

Uns

கொள்திறன்120 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,800/நபர் முதல்

Lawn

கொள்திறன்100 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,800/நபர் முதல்

Roshanhar

கொள்திறன்30 – 60 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,800/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

Dwarka Link Road, Dwarka Sector - 23B, Pochanpur, Delhi NCR – Near Dwarka Sec. 21 Metro station

Hall & Lawn For 100 Guests

கொள்திறன்50 – 350 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 900/நபர் முதல்

Lawn For 200 Guests

கொள்திறன்50 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 900/நபர் முதல்

Hall For 100 Guests

கொள்திறன்50 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 900/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

Udyog Nagar Peeragarhi, Mangolpuri, Delhi NCR – Udyog Nagar

கொள்திறன்400 – 800 நபர்கள்

கட்டணம்₹ 1,50,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 950 இலிருந்து

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

24 kapashera estate road,Kapashera, New delhi, Delhi NCR – kapashera estate road

Lawn

கொள்திறன்50 – 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 85,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 850 இலிருந்து

Poolside

கொள்திறன்30 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 25,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 1,000 இலிருந்து

சமையல் வகை: Indian, Mughlai, Chinese, Lebanese, Continental, Seafood, Mediterranean, Mexican, Thai

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை, நீச்சல் குளம், மின்சார காப்பு

Nathan Vihar, Ranhola, Delhi NCR – near Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya

Lawn 1

கொள்திறன்1,250 – 2,500 நபர்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

Lawn 2

கொள்திறன்750 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

NH 91, 45, GT Road, Ghaziabad, Delhi NCR – Near Anand Hospital

கொள்திறன்300 – 1,500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi cuisine.

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Next to Syndicate Bank, Shipra Suncity, Indirapuram, Ghaziabad, Delhi NCR – Jaipuria Sunrise Plaza

கொள்திறன்50 – 300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை

மேலும் 20 ஐக் காண்பி