தில்லி இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

443, Udyog Vihar, Phase V, Gurugram, Delhi NCR

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Girdharpur Road, Chaprola Village, Ghaziabad,, Delhi NCR

சமையல் வகை: Indian, Chinese

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை, குளியலறை

Kamal Marg, C Block, Sector 55, Noida, Delhi NCR

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

C-3, Gate No 2, Gali Number 1, Block C, Kendriya Vihar, Sector 51, Noida, Delhi NCR

700 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

அதிகபட்ச கொள்திறன் 700 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்

500 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

அதிகபட்ச கொள்திறன் 500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்

500 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

அதிகபட்ச கொள்திறன் 500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், குளியலறை

L2, Beside Centrestage Mall, Sector 18, Pocket J, Noida, Delhi NCR

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், குளியலறை

74, Rakesh Marg, Pocket K, Nehru Nagar III, Nehru Nagar, Ghaziabad, Delhi NCR

Hall 2

அதிகபட்ச கொள்திறன் 450 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,100/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,400/நபர் முதல்

Hall 1

அதிகபட்ச கொள்திறன் 350 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,100/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,400/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multicuisine (Indian, Chinese, Italian, Continental)

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை, குளியலறை

C-4, Hoshiarpur Village, Sector 51, Noida, Delhi NCR

சிறப்பு அம்சங்கள்: குளியலறை

Sector 26, M.G. Road, Delhi - Gurgaon Border, Sikanderpur, Gurugram, Delhi NCR

Phoenix Ballroom

அதிகபட்ச கொள்திறன் 800 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,500/நபர் முதல்

Open terrace

அதிகபட்ச கொள்திறன் 250 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,500/நபர் முதல்

Perseus Ballroom

அதிகபட்ச கொள்திறன் 200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,500/நபர் முதல்

Minerva

அதிகபட்ச கொள்திறன் 80 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,500/நபர் முதல்

Malay

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 14 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,500/நபர் முதல்

Sapphire

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 10 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,500/நபர் முதல்

Ione

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 10 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,500/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

No. A-23, NH 8, Mahipalpur Extension, Delhi NCR

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

B Block, Sushant Lok, Phase I, Sector 43, Gurugram, Delhi NCR

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

C-8, Site IV, 2nd Cross Avenue Road, Kasna, Industrial Area, Surajpur Site 4, Greater Noida, Delhi NCR

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Nr. 17-18 Sec T Point, Old Delhi Rd, Sector 18, Gurugram, Delhi NCR

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

G T Road, Industrial Area, Lal Kuan, Sector 13, Bulandshahr Road, Delhi NCR

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை, குளியலறை

NH-8, Behind Leela Hotel Ambience Island, DLF Phase 3, Sector 24, Gurugram, Delhi NCR

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள்

NH 24 Shanti Vihar, Makanpur Colony, Sector 62A, Noida, Delhi NCR

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், குளியலறை

Service Ln, Block B, Nawada, Greater Noida, Delhi NCR

சிறப்பு அம்சங்கள்: குளியலறை

Vatika Complex, Karanki Road, Dhaula, Sohna, Gurugram, Delhi NCR

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

D-Block, South City 2, Sector 50, Gurugram, Delhi NCR

Lawn for 700

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 700 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,600/நபர் முதல்

Hall for 350

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 350 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,600/நபர் முதல்

300 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,600/நபர் முதல்

250 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 250 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,600/நபர் முதல்

Hall for 100

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,600/நபர் முதல்

Hall for 90

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 90 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,600/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Ambience Island, Behind The Leela Hotel, NHh – 8, Gurugram, Delhi NCR

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், Wi-Fi / இணையம், மேடை

Supertech Building, C 45 C Block, Phase 2, Industrial Area, Sector 62, Noida, Delhi NCR

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 120 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், குளியலறை

மேலும் 20 ஐக் காண்பி