ఢిల్లీ లో వివాహ పెళ్లికూతురు మేకప్ ఆర్టిస్ట్‌లు

Sumedha Thakur

Ashinemakeovers

Subah Seth

Makeup artist

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 15,000 – 30,000

అతిధుల మేకప్

₹ 5,000 – 10,000

మేకప్ రిహార్సల్

₹ 2,000 – 8,000

Surbhi Singhal

Surbhi makeovers

వధువు హెయిర్‌డూ + మేకప్

₹ 15,000 – 20,000

అతిధుల మేకప్

₹ 3,000 – 5,000

20 మరిన్ని చూపించు